Elektroniczne archiwum wysłanych dokumentów

Dzięki dedykowanej platformie internetowej dajemy naszym klientom możliwość udostępniania dokumentów w postaci elektronicznej poprzez przeglądarkę internetową. Dokumenty w postaci plików PDF są umieszczane na platformie internetowej, na którą logują się adresaci tych dokumentów (np. odbiorcy e-faktur). O nowych dokumentach na platformie adresaci informowani są za pomocą wiadomości e-mail zawierającej link do logowania w elektronicznym archiwum. Wystawca dokumentów ma również stały dostęp on-line do wszystkich wygenerowanych wcześniej dokumentów. Informacje na temat dodatkowych funkcji i korzyści platformy do elektronicznych dokumentów można znaleźć na stronie www.billbox.pl.