Przygotowanie dokumentów – Formatowanie, Sortowanie, Oznaczanie

Nasi klienci przesyłają gotowe wersje dokumentów (PDF) lub same pliki z danymi (XML, TXT), które zostają odpowiednio sformatowane i rozmieszczone na dokumencie. W przypadku stałego wzoru dokumentu i osobno przesyłanej bazy z danymi zmiennymi, nasze oprogramowanie dokonuje personalizacji poprzez umieszczenie w odpowiednich miejscach informacji dotyczących poszczególnych adresatów.

Oferujemy również możliwość sortowania dokumentów i kompletowanie kilku dokumentów dla jednego adresata jeszcze przed etapem wydruku. Dokumenty mogą być sortowane, łączone i dodatkowo formatowane wg kryterium wskazanego przez wystawcę. Aby wyeliminować niebezpieczeństwo błędnego zakopertowania, na dokumentach umieszczamy specjalne kody OMR, które gwarantują prawidłowy proces kopertowania.

Na samym końcu obróbki elektronicznej dokumenty są odpowiednio oznaczane w polu adresowym (widocznym w okienku koperty) zgodnie z wymaganiami operatorów pocztowych. W przypadku opcji wysyłki elektronicznej (e-mail lub elektroniczne archiwum) właściwe dokumenty są filtrowane i przekazane na serwer wysyłkowy.