Wysyłka papierowa – Druk, Kopertowanie, Ekspedycja pocztowa

Proces wysyłki dokumentów rozpoczynamy od wydruku korespondencji. Dokumenty możemy drukować na papierze zwykłym lub na papierze firmowym, a także na innych gotowych formularzach drukowanych wcześniej w drukarni.

Kolejnym etapem jest kopertowanie czyli proces kompletowania, składania i pakowania dokumentów. Do kopertowania maszynowego stosujemy koperty w formacie C6/5 (DL) lub C5. Koperty te posiadają okienka, w których po procesie kopertowania widoczne są dane adresata, wydrukowane wcześniej na dokumencie. Mogą to być koperty zwykłe lub koperty z nadrukiem (logo, dane nadawcy, rodzaj listu, opłata pocztowa).

Wysyłkę korespondencji papierowej kończymy ekspedycją pocztową określonego rodzaju listu u wybranego operatora. W ramach tego etapu przygotowujemy pocztowe książki nadawcze, zwrotne potwierdzenia odbioru i oznaczamy we właściwy sposób listy. Wybieramy optymalny cenowo rodzaj wysyłki wśród dostępnych u operatorów pocztowych (Poczta Polska lub InPost) i dostarczamy gotowe listy do właściwego punktu pocztowego.

Mimo ciągłego rozwoju komunikacji elektronicznej wysyłka papierowa za pośrednictwem poczty tradycyjnej nadal pozostaje najskuteczniejszą formą korespondencji dokumentów personalizowanych.

Więcej o procesie kopertowania