Ponad 15 lat doświadczeń

Doświadczenie
ponad 15 lat

Bezpieczeństwo
zgodne z RODO

Nowoczesny
Panel Klienta

Profesjonalny
Park Maszynowy

Bezpieczeństwo danych - RODO

Zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych na przestrzeni całego procesu świadczenia usług. Dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z wymaganiami RODO - od momentu przesłania plików przez zaszyfrowany panel klienta aż po przekazanie gotowych listów operatorowi pocztowemu.

Adrex Group - Panel Klienta

Transfer plików poprzez Panel Klienta

Klient, który powierzy nam obsługę swojej korespondencji otrzymuje dostęp do zabezpieczonego hasłem, internetowego panelu klienta, w którym składa zlecenia i załącza pliki z dokumentami do wysłania. Komunikacja klientów z naszym centrum danych odbywa się przy wykorzystaniu certyfikatu SSL szyfrującego przesyłanie danych w obu kierunkach (podobnie jak w bankowości elektronicznej).

 

Dokumenty do wysłania klient zapisuje w formacie pliku PDF, a paczkę plików lub zbiorczy plik z dokumentami umieszcza wraz ze zleceniem w panelu klienta skąd trafiają one na zabezpieczony serwer. Zmieniający się status zlecenia klient może na bieżąco monitorować przez swój panel, w którym umieszczane są również skany potwierdzeń nadania listów (np. Pocztowa Książka Nadawcza). Przez cały czas w archiwum przechowywana jest historia zleceń jakie zostały złożone w panelu. Po zakończeniu realizacji zlecenia z danego miesiąca wystawiana jest faktura VAT,która również umieszczana jest w panelu klienta.

Dowiedz się więcej >

Poprawność kopertowania i wysyłki dokumentów

Druku dokumentów spersonalizowanych dokonujemy za pośrednictwem oprogramowania ProPrint, które pozwala na sortowanie, grupowanie i oznaczanie dokumentów w taki sposób aby każdy z adresatów otrzymał przeznaczony dla siebie zestaw dokumentów. Przygotowane zestawy dokumentów są oznaczane kodami OMR lub kodami kreskowymi, co eliminuje możliwość wystąpienia pomyłki przy kopertowaniu i wysyłce listów.

 

Zabezpieczenie dostępu

Wszystkie dane powierzone naszej firmie w procesie przygotowania korespondencji są właściwie zabezpieczone, zarówno w formie elektronicznej podczas przesyłania plików lub przechowywania ich na nośniach danych, jak i w formie papierowej po wydrukowaniu. Pomieszczenia, w których dokonywany jest wydruk i składowanie dokumentów są zabezpieczone, monitorowane oraz posiadają ścisłą kontrolę dostępu. Dane umieszczane na naszych serwerach są z nich usuwane i przenoszone na komputery nie podłączone do sieci zewnętrznych.

Skontaktuj się z nami