Ponad 15 lat doświadczeń

Oszczędzasz nawet
do 60 % kosztów
obsługi korespondencji

Oszczędzasz czas
potrzebny na obsługę korespondencji

Upraszczasz wysyłkę korespondencji
do minimum

korespondencja masowa

Co to jest i dla kogo?

Dla wielu przedsiębiorstw korespondencja masowa nadal pozostaje głównym kanałem dystrybucji dokumentów finansowych lub materiałów marketingowych. Outsourcing korespondencji masowej polega na zleceniu firmie zewnętrznej całego procesu przygotowania i masowej wysyłki listów. Dotyczy to zarówno jednorazowych akcji wysyłkowych jak i zleceń cyklicznych, których wolumen waha się od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy listów, redukując niemal całkowicie czas pracy i problemy związane z obsługą korespondencji.

 

Oszczędności finansowe

Opłaty za druk, kopertowanie i wysyłkę listu w formule outsourcingu są do 60% niższe niż koszty obsługi korespondencji we własnym zakresie. Ponadto możliwe są do uzyskania nawet 30% (!) oszczędności na opłatach pocztowych, które mają największy udział w koszcie korespondencji tradycyjnej. Koszty możemy obniżyć jeszcze bardziej poprzez sortowanie dokumentów i wysyłkę części korespondencji w formie elektronicznej (wysyłka na adres e-mail) do adresatów, którzy wyrazili zgodę na taką formę komunikacji.

Bezpłatna konsultacja >

Proces obsługi korespondencji

Klient, który powierzy nam przygotowanie korespondencji masowej loguje się na zabezpieczony panel klienta, w którym składa zlecenia i załącza pliki z dokumentami do wysłania. Transfer plików jak i serwer posiadają odpowiednią klasę zabezpieczeń. Dokumenty do wysłania klient zapisuje przykładowo w formacie pliku PDF i umieszcza wraz ze zleceniem w panelu klienta. W kolejnych etapach dokumenty są drukowane, kopertowane i nadawane na poczcie, a zmieniający się status zlecenia klient może na bieżąco monitorować przez swój panel. Po zakończeniu całego procesu następuje rozliczenie usługi i wystawiana jest faktura VAT.

 

Bezpieczeństwo danych - RODO

Zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych na przestrzeni całego procesu świadczenia usług. Dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z wymaganiami RODO - od momentu przesłania plików przez zaszyfrowany panel klienta aż po przekazanie gotowych listów operatorowi pocztowemu.

Dowiedz się więcej >

Porozmawiajmy o Twojej korespondencji

Bezpłatna konsultacja

Skontaktuj się z nami

-->
-->