4. b) Wydruk

Dokumenty możemy drukować na papierze zwykłym lub na papierze firmowym, a także na innych gotowych formularzach drukowanych wcześniej w drukarni