Wysyłka dokumentów PDF na konta email odbiorców

Wysyłka elektroniczna to masowa wysyłka dokumentów w formie elektronicznej (pliki PDF) na adresy e-mail wskazanych odbiorców. Na podstawie przekazanej bazy adresów mailowych możemy przygotować dla wybranych adresatów korespondencję w formie elektronicznej. W imieniu naszych klientów przygotowujemy szablony wiadomości, które mogą być personalizowane pod kontem informacji dla poszczególnych adresatów. Do właściwie przygotowanych wiadomości e-mail załączamy odpowiadające im spersonalizowane dokumenty w formacie PDF. Dokumenty te uzyskujemy w drodze filtrowania wszystkich dokumentów do wysyłki i wyselekcjonowania tych które mają być dostarczone elektronicznie. Po zakończonej akcji mailingowej dostępny jest raport z wysyłki.

Ten sposób dystrybucji dokumentów jest obecnie najtańszym i najszybszym sposobem dostarczenia korespondencji.